Onze kijk op verantwoord maatschappelijk ondernemen

Corporate Social Responsibility geeft aan dat commerciële ondernemingen een zorgplicht hebben ten aanzien van alle belanghebbenden bij elk aspect van het zakelijk handelen. Deze gedachte begint door te dringen bij een steeds groter aantal bedrijven van diverse omvang en achtergrond: zij nemen een grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap waarbinnen zij actief zijn én ten aanzien van het milieu in het algemeen. Men aanvaardt hierdoor de volledige aansprakelijkheid.

In dit tijdperk van interactieve, communicatieve democratie, zorgen alleen al primaire pr-overwegingen ervoor dat zelfs de minder ethisch ingestelde bedrijven uiteindelijk instemmen, als zij de waardering van voortdurend kritischer wordende afnemers willen verdienen en behouden, waardoor men blijvend kan profiteren van de groeiende koopkracht

Een succesvol bedrijf stelt zijn bestaansrecht veilig (behoud/uitbreiding van banen, uitbetaling van lonen, aandeelhouders tevreden stellen, stimuleren van de economie), er wordt gelet op de sociale aspecten van "een goede buur" zijn in de directe leefomgeving én toont verantwoord gedrag ten aanzien van het milieu. Inspirerende uitdagingen, waarmee bedrijven van nu, worden geconfronteerd.

Bag 2 School is trots op hetgeen bereikt is en draagt op de volgende wijzen positief bij aan de maatschappij:

  • Afval een andere bestemming geven dan het stortterrein
  • Aanwenden en herwinnen van plastic bijproducten
  • Uitkeren van meer dan €16 miljoen aan goede doelen
  • Werkgelegenheid scheppen
  • Tevredenstellen van klanten
  • Vertrouwensrelaties ontwikkelen met de overheid
  • Op tijd betalen van toeleveranciers
  • Op tijd betalen van werknemers

Het is zeker een benijdenswaardige positie waarin een bedrijf als Bag 2 School verkeert. In alle bescheidenheid zijn het personeel en de directie van Bag 2 School erg trots op deze prestaties.

Ook omdat in onze wereld, wij allen winnaars zijn.

Ineta Zingere
Oprichter