Recycling feitjes

Het scheiden van afval wordt ondertussen een huistaak op zichzelf. Wat hoort er nu echt bij plastic en wat bij papier? Is het heel erg als ik die eieren in de grijze bak gooi in plaats van de groene? En dan textiel..dat belandt bijna altijd bij het restafval. Maar hoe erg is dit?

Hoe staan we er nu voor in Nederland?

In onderstaande tabel zien we een aantal inzamelingsresultaten van verschillende soorten afval in 2012 per persoon in Nederland. Te veel afval belandt nog bij het restafval in plaats van gescheiden. Hier valt dus nog veel te behalen.

Bron: Milieucentraal
Bron: Milieucentraal

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden.

Textiel en het milieu

Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. De afgelopen jaren is het er bij vele huishoudens ingestampt dat het scheiden van glas, plastic en papier enorm belangrijk is voor het milieu. Door het scheiden vanaf de bron kan er namelijk veel beter gerecycled worden, wat weer een CO2 reductie oplevert.

"De productie van 1 kilo katoen kost 10.000 liter water"

Maar wat voor invloed heeft textiel eigenlijk op het milieu. Een aantal feiten op een rij:

  • In vergelijking met andere afvalsoorten levert de recycling van textiel de meeste CO2-besparing op. Het recyclen van 1 kilo textiel zorgt voor 10 keer minder CO2-uitstoot dan 1 kilo glas.
  • Als we nu helemaal stoppen met het weggooien van textiel en alles recyclen? Dan zouden we volgens onderzoeksbureaus 425 miljoen kilo CO2 minder uitstoten, wat je kunt vergelijken met de uitstoot die je veroorzaakt door 2.250 miljoen kilometer te rijden in een gemiddelde auto.
  • Hergebruik van textiel zorgt voor een enorme waterbesparing. De productie van 1 kilo katoen kost 10.000 liter water. Ons waterverbruik zit voor 95% in de producten die we kopen.

De reden dat de milieudruk van textiel zo hoog is komt voornamelijk doordat vrijwel alle textielproducten katoenvezels bevatten. De ruimte die katoen nodig heeft om het te verbouwen en de grote vraag naar het product zijn de hoofdredenen dat katoen een hoge milieudruk heeft. Hetzelfde geldt overigens voor wol, waar veel land voor nodig om schapen te laten grazen die ook nog eens methaan uitstoten.

Bag2school biedt de ideale oplossing. Bag2School richt zich op nog bruikbare kleding die nu vaak onnodig bij het restafval eindigt. Als school, sportvereniging of andere instelling kun je een inzameling organiseren en zelfs nog geld krijgen voor je recyclebare kleding!